Stilla Natt
(Silent Night in Swedish)
Caller Name
Hanna Tenenbaum
OPENER / BREAK

Sides Face, Grand Square
Stilla natt, heliga natt
Allt är frid, stjärnan blid

Four Ladies Promenade
Swing that boy and then you all Promenade
Oss är en frälsare född

Break Lyrics

Stora Stund, heliga stund
Änglars här slår sin rund
...
Eder är frälsaren född

CLOSER

Four Ladies Chain across that ring
Rollaway and Circle Left
Four Ladies Rollaway and Circle Left that way
Allemande Left and Weave
Kristus till jorden är kommen
Eder är frälsaren född

FIGURE

Heads/Sides Promenade Half way round
Come down the middle and Square Thru four
All the way and then - Circle Four Half way
Veer Left, Ferris Wheel across you go
Square Thru 3 hand, Swing your Corner
And you all Promenade
Oss är en frälsare född

TAG

Oss är en frälsare född